Bonifaciuskerk Kwadendamme
Donderdag 2 november, 19.00 uur: pastor Leo Peeters
Lector: M. v.d. Plasse /Misdienaars: Luca en Bart
Zangkoor: Singing Voices
Collectes: voor activiteiten en onkosten van onze geloofsgemeenschap
Intenties voor:
Johannes Spitters en Adriana van den Heuvel, Jacob Goense en Neeltje Goense-Boonman, Toos Zuidhof echtgenote van Peter Rijk, Marinus Vroonland en Apollonia Maria Vroonland Franse, Pieternella de Jonge en Pieter Verbeem, Annemarie Verbeek, Annie Lijdia van Turenhout echtgenote van Willem den Hoedt, Marianne Andrea Kooijman, Jan de Koning en Marie de Koning-Allemekinders, Willem Boonman en Jacomina Jasperse, Cornelia de Winter-Boonman, Jacob de Jonge en Maria de Jonge-van Eijkeren, Serafina Bal-Ars, Willem Huige, Martinus Steijn, Jan en Paula Franse-Peeters, Jaap de Winter en zoon René, overleden ouders Beulens-Nagelkerke, Hans Beulens en Marianne Beulens, overleden ouders Schrieks-Raas, Henk Grim echtgenoot van Jo Traas, Erik Hubrechsen echtgenoot van Leo Grim, Hubrecht Beulens, Catharina Hoondert en Harold, Kees Beulens, Kees de Jonge, Pieter de Koning en Anthonia de Punder, Francien Elenbaas-de Koning, Franciscus Claeijs en Pieternella Claeijs-Kodde, Cornelis Timmerman, Cornelia Bal en overleden familie, Piet Geus en overleden familie, overleden ouders Franse-Hoondert en broer Piet, Laurentius Kopmels en overleden familie.

Vrijdag 3 november, 09.00 uur: vanwege Allerzielen deze dag geen viering

Hubertusviering: Zondag 5 november, 11.00 uur: pastoor Fons van HeesLector: C. Franse/Misdienaars: Fem en Lars
Collectes: voor onkosten en activiteiten van onze parochiekern en de maandelijkse caritasMuzikale begeleiding: het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps
Intenties voor:
Huib Vroonland en Jo Faes, Tine Boonman, Cornelis Boonman en Cornelia Boonman-Vermue, Jacob Rijk echtgenoot van Anthonia Rentmeester jaargetijde voor Marianne Strooband-Feij, Jaap Goense en Neeltje Goense-Boonman, Annie Lijdia van Turenhout echtgenote van Willem den Hoedt.

Hubertusviering en een Hubke
De aandacht gaat vooral uit naar onze schepping, het evenwicht daarin voor de natuur en voor onszelf. De blazers van het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps zorgen voor de muzikale omlijsting. Dank zij de hulp van onze voormalige bakker Ad Remijn en de leerlingen van de school ontbreken ook deze keer de Hubertusbroodjes niet. Tijdens de viering worden de zgn. Hubkes gezegend en zoals de mare vertelt, zullen ze ons beschermen tegen een al te dol bestaan

Vrijdag 10 november, 09.00 uur: Viering van Woord en Communie
Intenties voor:           
Apollonia en Hubrecht Jasperse en overleden ouders, Adriana Buteijn en overleden familie

Zondag 12 november, 11.00 uur: pastor H. Buijssen
Lector: Hans de Vos/misdienaars: Anouk en Inge
Zangkoor: mannen zingen gregoriaans
Collecte: voor activiteiten en onkosten van onze geloofsgemeenschap 
Intenties voor:
Saar de Jonge echtgenote van Adriaan de Jonge, Omér Steenaert en Magdalena de Winter

Vrijdag 15 november, 09.00 uur: Viering van Woord en Communie
Intenties voor:           
Apollonia en Hubrecht Jasperse en overleden ouders, Adriana Buteijn en overleden familie

Zondag 19 november, 11.00 uur: pastor Brooymans
Lector: M. Zuidhof/Misdienaars: Koen en Bart
Zangkoor: St. Caecilia
Collecte: voor activiteiten en onkosten van onze geloofsgemeenschap
Intenties voor:
Ko Menheere en Tannie Menheere-Bal, Jacobus Hendricus de Winter, Jeanne Goossens echtgenote van Emile Boonman en dochter Annemieke, Adriaan Franse, overleden leden van zangkoor St. Caecilia

 Een keer per jaar, zo rond de naamdag van de heilige Caecilia brengt ons zangkoor hulde aan haar patrones. Zo ook op deze zondag. Al 43 jaar lang begeleidt Sint Caecilia heel veel vieringen en dat is echt niet zo vanzelfsprekend als het lijkt; nog maar pas heeft het koor weer afscheid van een trouw zanger,  in de persoon van Annemarie, moeten nemen. Een opvolger heeft zich voor haar nog niet gemeld.

Daarom is het goed om er zo af en toe stil te staan bij alle dienstbaarheid die deze mensen steeds opnieuw leveren.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT: 26 november, 11.00 uur: pastoor F. van Hees
Lector: M. van de Plasse/misdienaars: Jente en Tess
Zangkoor: St. Caecilia
Collecte: voor activiteiten en onkosten van onze geloofsgemeenschap
Intenties voor:
Dingenis Driedijk, Margaretha Rijk en zoon Rinus, Apollonia, Pieter en Jan de Jonge, Jan Acda en overleden familie, Cornelis de Winter en Helena Leenman, jaargetijde voor René de Winter, Jaap de Winter, Henk Grim echtgenoot van Jo Traas, Erik Hubrechsen echtgenoot van Leo Grim, Hubrecht Beulens, Catharina Hoondert en Harold, Kees Beulens, Kees de Jonge, Jacob Bal en Barbara Timmerman, Jobina Maria Boonman echtgenote van Jos Steijn en overleden familie.