Bonifaciuskerk Kwadendamme
BEREIKBAARHEID PAROCHIEKERN ANNEX SECRETARIAAT
 
Adres Parochiehuis annex secretariaat:
Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme
Telefoon: 0113-649219
e-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

 De pastorie van onze parochiekern is het middelpunt van allerlei mogelijke activiteiten. Het is vandaar ook dat we het gebouw de naam 'parochiehuis' hebben gegeven.

Om de herkenbaarheid en betrokkenheid van onze geloofsgemeenschap te bevorderen is het parochiehuis een aantal uren per week voor iedereen toegankelijk. En wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.00 uur. U kunt daar dan terecht voor vragen, ideeën, besprekingen, op- of aanmerkingen, opgave van intenties etc. Er is dan altijd iemand van/namens het parochiebestuur aanwezig.

Pastoor van de Pater Damiaanparochie

drs. A.M.S. van Hees
Mosselstraat 2
4301 JN Zierikzee
0111-720565

U kunt ook contact opnemen met de parochiecontactpersoon
Dies Beulens
A. de Koningstraat 30
4434 AH Kwadendamme
0113-649612/06-25053876

Opgave Intenties
Corrie Franse
A. de Koningstraat 6/A
4434 AH Kwadendamme
tel: 06-15073351

Vieringen: zie hiervoor de Agenda

Financiën:
NL10 RABO 0346034183
NL42 ING B0000394345