Bonifaciuskerk Kwadendamme
BEREIKBAARHEID PAROCHIEKERN ANNEX SECRETARIAAT
 
 
Adres Parochiehuis annex secretariaat:
Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme
Telefoon: 0113-649219
e-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

 

De pastorie van onze parochiekern is het middelpunt van allerlei mogelijke activiteiten. Het is vandaar ook dat we het gebouw de naam 'parochiehuis' hebben gegeven.
Om de herkenbaarheid en betrokkenheid van onze geloofsgemeenschap te bevorderen is het parochiehuis een aantal uren per week voor iedereen toegankelijk. En wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.00 uur. U kunt daar dan terecht voor vragen, ideeën, besprekingen, op- of aanmerkingen, opgave van intenties etc. Er is dan altijd iemand van/namens het parochiebestuur aanwezig.

 

 

Pastoor van de Pater Damiaanparochie
drs. A.M.S. van Hees
Mosselstraat 2
4301 JN Zierikzee
0111-720565

 

U kunt ook contact opnemen met de parochiecontactpersoon
M. van de Plasse-Nagelkerke
0113-649605/06-29455034

 

Voor vieringen: zie hiervoor de betreffende pagina

 

Financiën
Rabobank Oosterschelde – banknummer: 34.60.34.183
ING: 394345