foto H Bonifaciuskerk Kwadendamme

Contactgegevens

De pastorie van onze parochiekern is het middelpunt van allerlei mogelijke activiteiten. Het is vandaar ook dat we het gebouw de naam 'parochiehuis' hebben gegeven.

Om de herkenbaarheid en betrokkenheid van onze geloofsgemeenschap te bevorderen is het parochiehuis een aantal uren per week voor iedereen toegankelijk. En wel op dinsdag- en vrijdagmorgen van 08.30-12.00 uur. U kunt daar dan terecht voor vragen, ideeën, besprekingen, op- of aanmerkingen, opgave van intenties etc. Er is dan altijd iemand van/namens het parochiebestuur aanwezig.

Parochiehuis

Adres Parochiehuis annex secretariaat:
Johan Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme
Telefoon: 0113-649219
e-mail: h.bonifacius@hetnet.nl

afbeelding route

Pastoor

Pastoor van de Pater Damiaanparochie
Pastoor Thaddy de Deckere
06-26276050

U kunt ook contact opnemen met de parochiecontactpersoon:

Dies Beulens
A. de Koningstraat 30
4434 AH Kwadendamme
0113-649612 / 06-25053876

Teamwacht/uitvaarttelefoon
06-53637130
De telefoon voor het doorgeven van uitvaarten en het aanvragen van ziekenzalving of ziekenzegen
is bereikbaar van 08.00-20.00 uur.

Overige

Opgave Intenties

Corrie Franse
A. de Koningstraat 6/A
4434 AH Kwadendamme
tel: 06-15073351

Vieringen: zie hiervoor de Agenda

Financiën:
NL10 RABO 0346034183