foto H Bonifaciuskerk Kwadendamme

Geschiedenis van de H. Bonifaciuskerk

De H.Bonifacius-parochie van Kwadendamme dateert van 1801. Na eeuwen van onderdrukking werd het katholieke geloof in de Franse Tijd weer toegestaan en verschenen er op het platteland van Zuid-Beveland diverse parochies. Kwadendamme was de tweede in de serie, na 's-Heerenhoek en voor Kapelle. Levensvatbaar was een parochie slechts dan wanneer er voldoende kapitaal opgebracht kon worden door de gemeenschap om een kerk te bouwen en een pastoor te onderhouden. Met Kwadendamme in het centrum, en de dorpen 's-Heer Abtskerke, 's-Gravenpolder, Nisse, Ovezande, Driewegen, Ellewoutsdijk, Oudelande, Baarland en Hoedekenskerke erom heen, was het financieel mogelijk.

De eerste kerk, met pastorie, was betrekkelijk eenvoudig van opzet. Mocht het zover komen dat het katholieke geloof wederom verboden zou worden, dan was de kerk gemakkelijk om te bouwen tot een boerenschuur.

In 1870 werd de oorspronkelijke parochie opgesplitst: Ovezande (met Driewegen en Ellewoutsdijk) werd zelfstandig. Na honderd jaar dienst gedaan te hebben werd het oude kerkje van Kwadendamme afgebroken en vervangen door de tegenwoordige, neo-gotische kerk, waarin vier keer zoveel mensen konden. Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van onze parochie en het 100 jarig bestaan van de kerk is in 2001 een boekje uitgegeven met de titel: Twee eeuwen geschiedenis van de parochie Kwadendamme. In 2013 is deze parochie, samen met 7 andere parochies uit de regio opgegaan, in de Pater Damiaanparochie.

Het boekje is samengesteld door Rob de Boo, gebruik makend van het vele historisch materiaal dat eerder door zijn vader Adriaan de Boo was verzameld.

Voor het geringe bedrag van € 5,-- is het boekje via het Parochiehuis verkrijgbaar.
Afbeelding Bonifaciuskerk