Singing Voices
In 1996 zijn we begonnen als jongerenkoor met een flinke groep enthousiastelingen, waaronder een aantal kinderen. We zongen eerst alleen bij bijzondere vieringen, maar later werd dit structureel. Na verloop van tijd zijn de kinderen afgehaakt en zijn we geen jongerenkoor meer. We zijn nu een koor met een jongerenrepertoire. We repeteren op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Tussendoor is er pauze met koffie of thee en tijd voor een praatje. Om de drie of vier weken verzorgen wij op zondag om 11 uur de muzikale ondersteuning van de viering.

Nieuwe leden zijn altijd welkom en nodigen wij graag uit om eens een repetitie bij te wonen.                                  

St. Caecilia
Zangkoor St. Caecilia maakte onlangs een doorstart nadat dirigent Rinus Steenbakker  om reden van gezondheid en leeftijd het stokje moest neerleggen.

Hoewel we in eerste instantie niet hadden durven denken dat we een opvolger voor de vertrekkend dirigent zouden kunnen vinden bleek dirigent/organist  Jolanda Nagelkerke bereid het stokje over te nemen en daar zijn zowel koorleden als kerkgangers erg gelukkig mee.

St. Caecilia verzorgt in principe de muzikale begeleiding tijdens de twee laatste zondagen van iedere maand. De repetities voor deze vieringen vinden plaats op de maandagen voorafgaand aan deze zondagen.

Met het aantreden van de nieuwe dirigent/organist is ook de gemiddelde leeftijd van het koor wat naar beneden bijgesteld. Een aantal oude getrouwe leden nam tegelijkertijd met Rinus afscheid, vermeldenswaardig daarbij is dat het aantal leden gelijk is gebleven doordat een even groot aantal andere mensen is toegetreden.

Ook bij dit koor worden nieuwe leden met veel plezier ontvangen want het zou buitengewoon jammer zijn, dat een koor dat al ruim 40 jaar bestaat, haar bestaansrecht zou verliezen.


Mannen

Sinds 2017, na het vertrek van dirigent Rinus Steenbakker, werd het initiatief genomen met een aantal mannen zo af en toe een Latijnse mis te zingen. Op dat idee werd zodanig positief gereageerd dat een 7tal heren met enige regelmaat de vieringen muzikaal opluistert. Dit onder deskundige begeleiding van organist Jolanda Nagelkerke.