foto H Bonifaciuskerk Kwadendamme

RK Begraafplaats Kwadendamme

Plaatsing van grafmonumenten

Door de kerncommissie zijn de plaatselijke leveranciers van grafmonumenten op de hoogte gebracht van het volgende besluit:
Vanaf heden is het op de R.K. begraafplaats van Kwadendamme niet meer toegestaan zonder toestemming van de parochiekerncommissie grafzerken te plaatsen.
In verband met de benodigde inklinktijd van de grond van het graf mag het grafmonument niet eerder dan 6 maanden na de begrafenisdatum geplaatst worden.
Hoewel de plaatsing in het merendeel van de gevallen gelukkig zonder problemen verloopt, zijn we toch in een aantal gevallen op problemen gestuit aangaande plaatsing dan wel vormgeving van het monument.
Op het moment dat de zerk is geplaatst en er worden dan pas afwijkingen inzake vormgeving of gebruik van materialen geconstateerd, staat de kerncommissie in een lastige positie. Het is ons dan vaak niet bekend door wie de zerk geleverd is en bovendien raken we aan de emotie van nabestaanden.

De toestemming c.q. vergunning tot plaatsing van het monument kan worden aangevraagd via: h.bonifacius@hetnet.nl of via janbraat@zeelandnet.nl

Pas na verkregen toestemming kan dan de zerk worden geplaatst. Op het moment van plaatsing wordt gezorgd dat een van onze mensen aanwezig is voor het toewijzen van de juiste plek.

Tarieven begraafplaats

Tarievenlijst behorende bij het 'Reglement Rooms Katholieke begraafplaats Kwadendamme per 1 januari 2024.
Het parochiebestuur heeft de tarieven voor de begraafplaats als volgt vastgesteld en van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2024.

 1. Delven van een graf:
  gemeentelijk tarief*
 2. Voor het verlenen van grafrecht voor een graf:
  voor een periode van 40 jaar: € 2.532,-
  voor een periode van 30 jaar: € 1.899,-
  verlenging met 10 jaar: € 633,-
 3. Voor het verlenen bewaarrecht op een urn:
  voor een periode van 40 jaar: € 2.280,-
  voor een periode van 30 jaar: € 1.710,-
  verlenging met 10 jaar: € 570,-
 4. Voor de vergunning tot het plaatsen van een grafsteen en gedenkplaat wordt geheven: € 94,-
 5. Voor verstrooien van de as op het strooiveld wordt geheven: € 80,-
 6. Voor het gebruik van het columbarium of urnkelder wordt geheven: € 255,-
*Aangezien de parochie niet beschikt over een eigen grafdelver worden deze werkzaamheden door de gemeente Borsele uitgevoerd. De kosten worden door de parochie doorberekend.

Belangrijk!

Binnen het parochiebestuur is overeengekomen voortaan, bij een begrafenis op het kerkhof, een eenmalige heffing voor het grafrecht in rekening te brengen. Deze is dan geldig voor een periode van veertig jaar. Na het verlopen van deze termijn is het niet meer mogelijk de grafrechten te verlengen. U krijgt dan ook geen nota meer toegestuurd. Het graf wordt na deze veertig jaar niet geruimd, maar blijft staan tot het moment dat ruimtegebrek de parochie dwingt om een gedeelte van het kerkhof opnieuw te gebruiken. Pas dan wordt het graf geruimd.

De geschiedenis leert dat de graven op ons kerkhof gemiddeld 60 a 70 jaar blijven liggen.

De grafrechten stellen ons in staat om het kerkhof te onderhouden, zodat voor U de gedachtenis aan Uw dierbaren zo goed mogelijk bewaard blijft. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers. Helaas moeten we constateren dat dit aantal kleiner wordt en de verwachting is dat het in de toekomst er niet beter op zal worden. We moeten dus efficiënter gaan werken.

Bovendien kleven er aan het oude systeem veel administratieve tekortkomingen. Nabestaanden verhuizen zonder dat de parochie hiervan in kennis wordt gesteld, familieverhoudingen veranderen, wie eens verantwoordelijk was wil of kan het niet meer en een nieuw-verantwoordelijke is niet bekend. Kortom, voor de administrateur wordt het steeds moeilijker om het aanspreekpunt voor een bepaald graf terug te vinden.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Jan Braat
Bonifaciusstraat 13
4434 AD Kwadendamme

Tel: 0113-649747
Email: janbraat@zeelandnet.nl