Bonifaciuskerk Kwadendamme

PAROCHIEKERN H. BONIFACIUS KWADENDAMME
Tot deze parochiekern behoren de dorpen:
Baarland, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Nisse, Kwadendamme en Oudelande.

de parochiekern Kwadendamme maakt sinds 2013 deelt uit van de Pater Damiaanparochie.
(Goes, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp, Oost-Zuid Beveland, Ovezande, Zierikzee)

De parochie telt ongeveer 1200 parochianen, verdeeld over 450 adressen. 

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
vice-voorzitter: Sjaak Uitterhoeve, 0113-312223
penningmeester: Ad Remijn, tel: 0113-649829
secretaris: Elly Kerkman-van Merwijk, tel: 0113-344049
lid: Dies Beulens, 0113-649612
lid: Jan Zuidhof, tel: 0113-649662
 
Postadres: J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme
e-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
 
In het Pater Damiaanbestuur hebben vertegenwoordigers uit de voormalige parochies zitting. Voor onze parochiekern is dat Sjaak Uitterhoeve. Voorzitter van het Pater Damiaanbestuur is pastoor Fons van Hees.
Informatie en nieuws betr. de Damiaanparochie: www.kerkmiddenzeeland.nl

We behoren tot het Bisdom Breda.

Onze Bisschop is Mgr. J. Liesen.
Bezoekadres: Veemarktstraat 48,
Postadres: Postbus 90.189, 4800 RN Breda. Tel: 076-5223444
e-mail: secr.bisdomleiding@bisdombreda.nl

Het Bisdom is onderverdeeld in 2 streekvicariaten. Wij behoren tot het streekvicariaat Zeeland. Vicaris is drs. P.M.P. Verbeek

e-mail: dek.zeeland@bisdombreda.nl
website: www.dekenaatzeeland.nl

PASTORESTEAM
De pastorale zorg voor onze parochie is toevertrouwd aan een pastoresteam. Naast de zorg voor onze parochiekern is het team ook belast met pastorale taken voor andere parochiekernen op Noord- en Zuid Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren.

Leden van het pastoresteam zijn:
Pastoor Fons van Hees, fons.van.hees1@gmail.com tel: 0111-720565
pastor Wiel Hacking, wielhacking@gmail.com tel: 0617-598152
pastoor Paul de Maat, pdemaat@planet.nl
pastor Ria Mangnus, riamangnus@zeelandnet.nl


Emeriti
Dr. G.H. Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl  tel: 0113-221406
T.J.J.M Brooymans, tbrooymans@zeelandnet.nl tel: 0113-612336