Bonifaciuskerk Kwadendamme

Op zondagmorgen 13 december besloot onze kerncommissie, in overeenstemming met de strengere maatregelen die door het Kabinet werden ingesteld, in ieder geval tot 18 januari, geen vieringen meer aan te bieden. Gezondheid en toenemende druk op de zorg liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast vooral ook solidariteit en het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Dat betekende dus dat we een heel ander Kerstmis tegemoet gingen. En terugkijkend is dat ook zo ervaren. We misten de samenkomst, de liederen, het elkaar Zalig Kerstmis en Nieuwjaar wensen.

Een groot lichtpunt: de kerkdeuren stonden tijdens deze dagen wijd open opdat ieder die dat wilde toch even, op eigen gelegenheid, binnen kon lopen voor een kaarsje, gebed en het luisteren naar kerstmuziek. Dat bleek een welkom aanbod. Ruim 150 mensen, verspreid over twee dagen maakten hiervan gebruik. Daarom was en is het ook zo fijn dat de kerk er zo sfeervol uitziet.

Dank aan de mensen die de buitenkerststal plaatsten, de kerststal binnen, de mooie ster op de toren, de bloemversiering en niet te vergeten de kerkwachten die steeds een oogje in het zeil hielden. En als we dan de tekst van pater Jan Beekman uit Burkina Faso hieronder lezen, dan mogen wij ons hier in Nederland dankbaar weten. Dankbaar voor alle goede zorg en ondersteuning die ons op zoveel manieren wordt geboden. Natuurlijk hopen we van harte en daar gaan we vooralsnog vanuit dat we na 18 januari weer kunnen samenkomen om te vieren, te bidden en te danken.

We wensen u vrede en alle goeds voor 2021

De kerncommissie


welkom op de website van de parochiekern van de Heilige Bonifaciuskerk van 
Kwadendamme