Bonifaciuskerk Kwadendamme
Afscheid van Pastoor Paul Verbeek
Datum: 09-08-2013

PASTOOR PAUL VERBEEK VERTREKT

PASTOOR FONS VAN HEES KOMT
De mededeling dat pastoor Verbeek gaat vertrekken kwam als donderslag bij heldere hemel.  Hoewel wij wisten dat er een moment zou komen, dat we afscheid van elkaar zouden moeten nemen, komt een dergelijke tijding onverwacht en wat ons betreft, te vroeg. Onze parochie heeft mooie jaren onder zijn pastorale zorg en bezieling mogen beleven. Daar zijn we hem oprecht dankbaar voor. We hopen van harte dat het hem goed mag gaan in Bergen op Zoom en wensen hem wat rustiger vaarwater toe.

In de afgelopen maanden is er overleg geweest met het bisdom Breda over de toekomstige invulling van het pastoraal team voor de Pater Damiaanparochie. Op dit moment geeft pastoor Paul Verbeek leiding aan het pastoraal team dat bestaat uit twee voltijds pastoraal werkers met ondersteuning voor 2 dagen per

week vanuit het team van de Mariaparochie. Zelf is hij voor de helft van zijn tijd beschikbaar als pastoor van de parochie. Daarnaast is hij bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Middelburg. Er is de afgelopen jaren een groot beroep gedaan op de inzet van vicaris Verbeek om zowel de eindverantwoordelijkheid voor onze grote parochie als het bisschoppelijk vicaris zijn te combineren.  Vandaar dat bisschop Liesen vicaris Verbeek gevraagd heeft een nieuwe benoeming te aanvaarden. Daar heeft hij ja op gezegd. Per 1 september 2013 zal vicaris Verbeek pastoor worden van de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom. Hij is dan bijna 6 jaar onze pastoor en de moderator van het pastoraal team geweest. Gelukkig blijft hij wel, al is het meer op afstand, als vicaris van ons vicariaat.

De bisschop van Breda wil graag een full time pastoor benoemen in de Pater Damiaanparochie die leiding

kan geven aan de verdere ontwikkeling van de parochie na de samenvoeging van afgelopen januari. Daartoe zijn er gesprekken geweest met het pastoraal team en met het parochiebestuur. Per 1 september 2013 zal pastoor Fons van Hees (zie foto) benoemd worden als de nieuwe pastoor van de Pater Damiaanparochie. Momenteel is hij pastoor van de drie parochies in Roosendaal. Hij is 63 jaar. Bestuur en pastoraal team hebben met hem kennisgemaakt en we hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met hem. Pastoor Van Hees zal gaan wonen in de pastorie van Zierikzee. Wij verwelkomen pastoor Fons van Hees en hopen op een goede, prettige samenwerking. We wensen hem alle goeds in onze regio.

Op vrijdagavond 9 augustus zal om 19.00 in onze kerk afscheid genomen worden van pastoor Verbeek. Pastoor Fons van Hees zal op zaterdagavond 7 september om 19.00 uur door vicaris Verbeek geïnstalleerd worden als onze nieuwe pastoor. Die installatie vindt plaats in de H. Maria Magdalenakerk te Goes.