Bonifaciuskerk Kwadendamme
ZLTO viering
Datum: 18-08-2013

 
DUURZAAM DUURT HET LANGST
 
Ieder jaar houdt de Zuid Bevelandse afdeling van de Zeeuwse Land en Tuinbouworganisatie in de maand augustus een openluchtdienst. Een traditie, bedoeld om te stil te staan bij de Vruchten van het Land, daarnaast ook én zeker zo belangrijk bij onze taak als rentmeesters van de aarde en het thema duurzaamheid. Aan ons immers de taak de aarde op verantwoorde wijze over te dragen aan een volgende generatie.

Leden van de ZLTO hebben een uitnodiging ontvangen, voorzitter Marinus Vermue zal het openingswoord tot ons richten en beide voorgangers zullen stilstaan bij onze verantwoordelijkheden.

De jaarlijkse ZLTO openluchtdiensten worden gehouden op wisselende locaties. Dit jaar is gekozen voor de tuin van onze parochie. Het betreft een dienst van woord en gebed.

Na afloop wordt u door de ZLTO koffie en een broodje met Zeeuws beleg aangeboden. Bij slecht weer zal de dienst in de kerk plaatsvinden.
DE VIERING BEGINT ZOALS GEBRUIKELIJK OM 10.45 UUR.
Voorgangers zijn dominee Rietveld en Pastoor Brooymans.