Bonifaciuskerk Kwadendamme
6 oktober: Viering in dialect: Moed Ouwe
Datum: 06-10-2013

ôôgkerkelijk Zuud Bevelands

Bij een aantal enthousiaste Zuud Bevelanders rees een aantal jaar geleden de vraag of de hoogkerkelijke liturgie nog dichterbij zou kunnen komen als ze in het dialect zou worden uitgesproken, daarbij het kerkje van Ellesdiek voor ogen hebbend waar al gedurende 10 jaar met veel enthousiasme diensten in het Zeeuwse dialect worden georganiseerd. Dat de sfeer daar goed is wisten we al en dat iedereen daar welkom is, is ook bekend maar het verlangen bleef toch om ook de eucharistieviering eens in dialect te vertalen.

Dat hebben we inmiddels al een aantal keer mogen meemaken en de bezoekers waren van mening dat dit initiatief voor herhaling vatbaar is. Vandaar dat pastor Leo Peeters wederom benaderd is voor te gaan in de Zeeuwse viering die deze zondag op het programma staat.

De werkgroep van ’t kerkje van Ellesdiek gaf  ook deze keer toestemming om uit haar repertoire te putten en het spreekt dat we de werkgroep hiervoor zeer erkentelijk zijn.

Mensen die dialect spreken zullen zich wellicht herkennen in het volgende: als het gaat om het beleven van emoties, het uitspreken van enthousiasme en zingeving, borrelen vaak eerst de woorden uit je moerstaal op omdat die taal toch het dichtst bij je staat.