Bonifaciuskerk Kwadendamme
Sacramentsprocessie
Datum: 25-06-2014

Sacramentsprocessie

Met veel plezier kunnen we u mededelen dat het processiecomité is uitgebreid. Voorzitter pastoor Fons van Hees, Jan Braat, Leo Grim, Rinus Verbeek, Henny Wichers, vicaris Paul Verbeek en ondergetekende hebben de koppen bij elkaar gestoken en bedacht wat wijsheid is voor een structureel vervolg van de Sacramentsprocessie.

Om minder afhankelijk te zijn van de Kwadendamese geloofsgemeenschap, die overigens wel de thuisbasis blijft voor deze activiteit, is besloten een stichting Sacramentsprocessie in het leven te roepen. Daartoe zijn statuten opgesteld die momenteel onder handen van de notaris liggen.

 

Een stichting geeft wat meer mogelijkheden voor het aanvragen van geldelijke middelen en geeft de processie ook een wat andere status. Uit hoofde van zijn pastoorschap van deze regio is pastoor Fons van Hees automatisch voorzitter, vicaris Verbeek treeedt op als adviseur. Leo Grim is penningmeester/secretaris.

Daarnaast zullen werkgroepjes gevormd worden die elk hun eigen verantwoordelijkheid krijgen. Gedacht wordt daarbij aan verkeer/veiligheid; catering; versiering; deelname van de groepen etc.

Voor deze werkwijze is gekozen om te voorkomen dat de werkdruk teveel bij een en dezelfde persoon ligt, we proberen hiermee de werkdruk en verantwoordelijkheden te spreiden.

Besloten is de eerstvolgende processie te houden  op 7 juni 2015, de eerste zondag dus omdat het dan officieel sacramentsdag is. Indien u belangstelling heeft in een van de genoemde werkgroepen  actief te worden, we juichen het van harte toe.