Bonifaciuskerk Kwadendamme
Eerste Kerstag, 10.45 uur
Datum: 25-12-2014

DONDERDAG 25 DECEMBER, 10.45 UUR

Pastor Bernard van Lamoen

Lector: L. Dekker/Misdienaars: Ankie Steijn en Anouk de Winter

Zangkoor: Singing Voices

Collecte: voor onkosten en activiteiten van de parochie en een nog door de caritas te kiezen goed doel.


Intenties voor:

Jacob de Jonge en Maria de Jonge-van Eijkeren, Miel Meulblok, Catharina Bal-van Gestel, Martinus Steijn, dochter Jobientje en overleden familie, Pieter Hoondert en Cornelia Ars, Frans Franse en Gidia Franse-van Hooff, zoon Kees, Jaap de Winter en zoon René, Hubrecht Beulens, Catharina Hoondert en Harold, Kees Beulens, Kees de Jonge, Jobina Maria Boonman echtgenote van Jos Steijn en overleden familie, Henk Grim echtgenoot van Jo Traas, Erik Hubrechsen echtgenoot van Leo Grim, Carolien Drijdijk en overleden familie; jaargetijde voor Jobina Smulder en Piet van Stee, Kees Verbeek, Richard Constantinus Audenaerd echtgenoot van Rosemarie van de Abeele.