Bonifaciuskerk Kwadendamme
Driekoningen
Datum: 04-01-2015

  • Op het eind van deze viering zal Sjaak Uitterhoeve, voorzitter van onze kerncommissie in een korte toespraak even terugblikken op het afgelopen jaar en ook een blik vooruit werpen.

 

  • Na de viering houden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. In tegenstelling tot voorgaande jaren doen we dat niet in het parochiehuis maar achter in de kerk, De plek waar we ook op andere zondagen koffie schenken. De kerncommissie trakteert aan het begin van het jaar op koffie met iets lekkers en daarna wordt u nog een drankje  aangeboden. Van harte welkom.

 

  • Op deze zondag houden we voor de 7e keer "Instapviering”: een viering waarbij ouders van dopelingen worden uitgenodigd met hun kindjes naar de kerk te komen om daar het doopsymbool in ontvangst te nemen. Het betreft een voetstapje van keramiek met daarop de naam van de dopeling dat bij de doop is opgehangen in de Mariagrot, tegenover de kruisjes van de overledenen. Geprobeerd wordt met deze viering aan te geven dat met de doop van een kind een bijzondere stap in de kerk is gezet..