Bonifaciuskerk Kwadendamme
Buitenviering en groot ontbijt
Datum: 11-09-2022

dorpsontbijt en Buitenviering

Al jaren kennen we de goede gewoonte om aan het beging van ieder nieuw seizoen, meteen na de zomervakantie, een viering te organiseren in de tuin achter de pastorie. Een fraaie groene ambiance die ervoor zorgt dat we kunnen genieten van wat de omgeving ons schenkt aan ruimte, open luchten en vogelgeluiden. Een viering die altijd weer op andere wijzen oproept tot inspiratie en gezelligheid.

Al veel langer liepen we met het idee rond om deze buitenviering te gaan combineren met een ontbijt in diezelfde pastorietuin. We gaan er nu ook werk van maken en dat betekent dat u op 11 september vanaf 09.30 uur kunt aanschuiven bij een groot en groots ontbijt. Vele mensen komen dan in touw om onze verbondenheid weer eens op andere wijze te beleven. Eigenlijk naar voorbeeld van het carnavalsontbijt met prins en pastoor, maar nu met kerk- en dorpsgenoten. Leuke bijkomstigheid is dat we hiervoor de picknicktafels van Peter Kempe mogen gebruiken.

Belangrijk is wel dat we vooraf enige inschatting krijgen van het aantal deelnemers. Daarom vragen wij u dringend om via het bekende emailadres van onze geloofsgemeenschap door te geven of u komt

mee-eten. We vragen hiervoor een geringe bijdrage van € 5,-. Ontbijt en viering zullen nagenoeg naadloos in elkaar overlopen. Vanuit de organisatie zien we enorm uit naar dit samenzijn. Voelt u zich vooral welkom.