Bonifaciuskerk Kwadendamme
Pro Ecclesia et Pontifice voor Jan Zuidhof
Datum: 01-12-2011

Op zondag 18 december is aan de heer Jan Zuidhof de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de feestelijke eucharistieviering op zondagmorgen en de versierselen werden hem opgespeld door pastoor Paul Verbeek.
 
Jan werd geboren op 28 mei 1954, geboren en getogen te Kwadendamme; gehuwd met Dineke Anthonisse, vader van 3 kinderen 3 achterkleinkinderen. Jan heeft een enorme staat van de dienst voor de parochie H. Bonifacius Reeds in 1981 toen binnen de parochie een bredere bestuurslaag werd opgezet komen we de naam van Jan Zuidhof tegen. Naast het bestaande parochiebestuur kwam er een parochievergadering, een soort klankbordgroep vanuit de verschillende aandachtsvelden de parochie betreffend. Zo werd de bestuursvorm democratischer, breder van opzet. Jan was mede initiator, voortrekker van dit gebeuren.
 
Jan ZuidhofIn 1983 werd de parochievergadering officieel geïnstalleerd en vanaf dat moment maakte hij daar deel van uit. Vanuit zijn belangstelling en deskundigheid werd hij belast met de portefeuille gebouwen. Gezien de monumentale staat van de Bonifaciusparochie, een neo-gotisch monument, daterend uit het jaar 1901, was dat een zware portefeuille. Het onderhoud van de gebouwen, het gebruik ervan is voor een parochie immers een voortdurende zorg. In 1984 treedt Jan toe tot het parochiebestuur en wordt hij secretaris. Met een kleine onderbreking vervult hij deze functie tot juni 2009. Hij blijft dan nog wel lid van de parochievergadering. Dat is hij tot op heden.
 
Daarnaast is dhr. Zuidhof ruim 16 jaar voorzitter geweest van het bestuur van de R.K. Mgr. Heijligersschool in Kwadendamme. Het fusieproces van de vier katholieke scholen die nu het SKOB vormen heeft hij nog mee aangestuurd. Bij de fusie in 1997 trad een nieuw bestuur aan en heeft Jan zijn functie neer kunnen leggen.