Bonifaciuskerk Kwadendamme
Restauratie glas-in-lood ramen
Datum: 02-10-2012

Onze ramen zijn zozeer de moeite waard dat het erg belangrijk is dat ze authentiek worden opgeknapt en dat kost natuurlijk wat. Op het eerste gezicht en van afstand lijken ze nog niet erg door de tand des tijd aangetast maar schijn bedriegt want van dichterbij is duidelijk waar te nemen dat de dwarsliggers aan het buigen en roesten zijn en het glas in lood aan het hangen is. De ramen hebben als het ware een 'buikje gekregen'. Dat is een kwalijke eigenschap van glas in lood. De technieken van deze tijd zijn echter zodanig verbeterd dat dit euvel beter dan voorheen kan worden aangepakt.

De afbeeldingen in de ramen zijn in delen, een gedeelte met afbeeldingen van heiligen, een gedeelte met verhalen uit de Bijbel.

 

Het zou kunnen dat er bij u een voorliefde bestaat voor een der heiligen, een der ramen. In dat geval is het u misschien wel wat waard dat het geheel intact blijft en dat u wellicht bereid bent een bedrag te doneren en uw naam aan een raam te verbinden.

 

 

 

Uw naam blijvend

verbonden aan één

van de ramen

 

 

Uw naam blijvend verbonden aan één gedeelte van een raam

 

Samen met anderen een raam adopteren

 

Een kleine bijdrage omdat vele kleintjes ook één raam heel maken

 

 

We vinden het leuk te vermelden dat voor één gedeelte van een raam inmiddels een sponsor is gevonden. Ook bij de restauratie van de kruiswegstaties is indertijd een dergelijke methode gevolgd en deze bleek toen erg succesvol. Voor alle 14 staties vonden we een sponsor. Nadere informatie is te verkrijgen via het Parochiehuis en/of via de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Sjaak Uitterhoeve. Tel: 0113-312223