Bonifaciuskerk Kwadendamme

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

H. Bonifaciuskerk

De H. Bonifaciuskerk van Kwadendamme is onderdeel van de Pater Damiaanparochie op de Bevelanden en Schouwen Duiveland.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken


  • Uw naam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnnummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Wij gebruiken deze gegevens voor het bijhouden van onze ledenadministratie. Daarnaast staan de namen van dopelingen, communicanten en overledenen in onze kerkboeken. Deze kerkboeken bewaren wij in afgesloten kast.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

De gegevens in onze ledenadministratie bewaren wij zolang u lid blijft van onze Parochie. De gegevens in onze kerkboeken blijven in principe voor altijd bewaard, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te maken (zie procedure onderaan deze privacyverklaring).

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens voor onze ledenadministratie digitaal opgeslagen in een online administratieprogramma. Dit programma is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien de gegevens uit dit systeem in handen van derden zou vallen (bijvoorbeeld door computer-hacking) zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens nooit met derden en ook gebruiken wij uw gegevens niet voor commerciƫle doeleinden of redenen anders dan hierboven omschreven.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

  • Bezoekersaantallen
  • Land van herkomst
  • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
  • Bezochte pagina's van onze website
  • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar h.bonifacius@hetnet.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.